top of page
KASSALOVEN
Hvorfor?

Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatt og avgifter.

 

Hvem?
  • Alle bokføringspliktige må ha et godkjent kassasystem fra 1. januar 2019. 

  • Alle kassasystem som selges fra 1. januar 2017 skal tilfredsstille kravene innen utgangen av 2016. Skattedirektoratet vil ha en liste over godkjente kasser på sin webside.

Hva betyr dette for meg som bruker et kassaapparat?
  • Det kassaapparatet du har i dag, som følger dagens regler, kan brukes slik det står til desember 2018.

  • Det samme gjelder et du kjøper innen utgangen av 2016.

  • Senest desember 2018 må et slikt kassaapparat oppgraderes til en versjon som står på

  • Skattedirektoratets liste, eller byttes med ett som står på listen.

  • Skal du kjøpe kassaapparat fra og med 2017 må dette stå på Skattedirektoratets liste.

 

Alle må oppgradere eller bytte ut sitt kasseapparat innen 2019.

Med Omega kan du gjøre det allerede i dag! Be oss om tilbud!

Kilde: www.skatteetaten.no/kassasystem

 

 

Ring oss gjerne på telefon 32 81 03 02 for en uforpliktende prat.

bottom of page