SUPPORT

BEHOV FOR DRIVERE TIL SHARP MULTIFUNKSJONSMASKINER?

Ofte stilte spørsmål

Skann til e-post virker ikke. Hva er feil?


Dersom du får feilmelding på skjermen Skann til e-post benytter en SMTP-server, som i de fleste tilfeller er bredbåndsleverandørens. Dersom denne leverandøren har feil på denne tjenesten, eller endrer den, vil ikke skanning til e-post fungere og man får feilmelding. Endringer i bedriftens brannmur vil også i noen tilfeller påvirke dette. Kontakt oss, så kan vi tilby feilsøking i deres nettverk. Dersom du ikke får feilmelding på skjermen Skann til e-post benytter en SMTP-server, som i de fleste tilfeller er bredbåndsleverandørens. Dersom denne leverandøren har feil på denne tjenesten, vil skanning til e-post fungere på maskinen, men e-posten tar lang tid før den kommer i din innboks. I noen tilfeller kommer den aldri frem. Man kan i slike tilfeller forsøke å skanne til USB-minne, eller kontakte bredbåndsleverandøren for å feilmelde. Kontakt oss dersom dette ikke løser problemet, så kan vi tilby feilsøking i ditt nettverk. Sjekk også om e-posten kan ha havnet i søppel/spam i ditt e-post program. Andre tips:

  • Hvis minnet blir fullt mens originalene skannes, kommer det opp en melding og skanningen stoppes.
  • Når du kjører Skanne til e-post, må du passe på at du ikke sender filer som er for store. Spesielt gjelder dette filer med flere sider. Når du sender en fil med flere sider, eller annen stor fil, kan det være nødvendig å redusere antall skannede sider eller sendestørrelsen.
Hvordan fjerner jeg striper når jeg kopierer og skanner fra dokumentmateren?


RENGJØRING AV DOKUMENTGLASSET OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN Hvis dokumentglasset eller dokumentbakplaten blir skitten, vil skitten synes som skitne flekker, fargestriper eller hvite striper på det skannede bildet. Disse delene må holdes rene til enhver tid. Tørk av delene med en ren, myk klut. Fukt om nødvendig kluten med vann eller en liten mengde nøytralt vaskemiddel. Tørk deretter av med en ren, tørr klut.

Bestill service

Support telefon 32810302