top of page

Personvernerklæring for Askland Service og Salg AS

 

Dette dokumentet beskriver hvordan Askland Service og Salg AS samler inn og bruker personopplysninger.

 

 1. Hvilke personopplysninger behandles og hvordan?
  Navn, e-post adresse, telefonnumre og i noen tilfeller personnummer, bilde og signatur. Persondata lagres i Superoffice Online (skytjeneste). Alle opplysninger er kun til eget bruk, og blir ikke delt med andre.
   

 2. Hvorfor samles opplysningen inn?
  Personopplysninger lagres for å holde kontakt med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Kontrakter vil inneholde personnumre, bilde og signatur.
   

 3. Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre?
  Ingen personopplysninger blir delt med 3. part.
   

 4. Hvilke rettigheter har brukeren?
  Alle som er registrert i et av Askland Service og Salg AS systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Den registrerte har også rett til å be om at uriktige og ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller evt. supplert. Den registrerte har videre rett til å protestere mot behandling, samt rett til dataportabilitet. Den registrerte har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan samtykke til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte behandlingsansvarlig. Rettmessige krav fra den registrerte skal besvares så raskt som mulig, men senest innen 30 dager.
   

 5. Hvem er ansvarlig og hvordan tar brukeren kontakt?
  Askland Service og Salg AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger for:
  -ansatte
  -brukere av våre nettsider
  -kunder
  -leverandører og samarbeidspartnere
   

 6. Samler nettsiden inn personopplysninger?
  Nettsiden benytter informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen.

bottom of page